Zrzuty ekranu z programu Cicero

Estetyczna grafika i wygodny interfejs pozwoli Ci szybko zaadaptować
program do indywidualnych wymagań.


      
____________
Przyjemna grafika z ciekawymi przerywnika pokazywanymi w trakcie nauki
                       

      
____________
Trzy formy ćwiczeń: wybór  tak-nie, wybór z czterech, wpisywanie znaczeń, ułatwiające naukę nowego materiału


      
____________
Szeroki wybór ćwiczeń gramatycznych i językowych z indywidualną oceną nabytych umiejętności
      
____________
System przerywników relaksujących,  umożliwia naukę kontekstową ze znanych przysłów i zwrotów łacińskich
Copyright 2009 Feler404 & Cicero Open Project Team